Coming for the King
0 (میانگین رآی 0 نفر)
- نمره منتقدین
- امتیاز کاربران (0 رای)

Coming for the King ( 2021 )

تاریخ انتشار :2021/04/04
روایتی خیالی ، از وقایع و افرادی که از اوایل سال 1963 تا زمان نابودی نابهنگام مارتین لوتر کینگ جونیور در بهار 1968 را در برگرفت...
Coming for the King

عناوین مشابه

Alexander (2004)
5.6
اسکندر ، پادشاه مقدونیه و یکی از بزرگترین رهبران ارتش در تاریخ جنگ ، بسیاری از جهان شناخته شده را فتح می کند...